آبشار لاملیچ گرگان

آبشار لاملیچ گرگان

آبشار لاملیچ در استان گلستان و شهر گرگان واقع است.