آتشکده قنات غسان

آتشکده قنات غسان جا مانده از عهد زرتشت

قنات غسان دراستان زیبا و تاریخی کرمان چند کیلومتری شهر ماهان روستایی با مردم مهمان نواز و زرتشتی وجود دارد که قدمت روستا از عهد بنی امیه دارد.غسان حاکم کرمان در زمان عمربن عبدالعزیز آخرین خلیفه اموی بوده وقنات هم جایی است که آبخارج شده و کاربری کشاورزی وآبیاری دارد.


آبشار گیشیگان راین

آبشار گیشیگان راین

آبشار گیشیگان در شهرستان راین واقع شده است. ارتفاع آبشار گیشیگان 7 متر است.


کرمان

شهر کرمان مرکز استان کرمان، پهناورترین استان ایرانه و در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی رو به خودش دیده. کرمان شهر شیرینی‌های خوشمزه، صنایع دستی با‌ارزش و طبیعت منحصر به فرده.