آبشار گینشاپسند سنقر

آبشار گینشاپسند سنقر

آبشار گینشاپسند در شهرستان سنقز کلیایی واقع شده است. آبشار گینشاپسند از زیباترین آبشارهای استان کرمانشاه است.


آدامس سقز

درختانی که از آن سقز تهیه می‌شود عمدتا در مناطق کوهستانی کردستان می‌روید. سقز صمغ درختی به نام بنه یا پسته‌ی وحشی است. معمولن در فصل پاییز از تنه‌ی این درخت به طور طبیعی یا بعد از خراش دادن آن صمغی خارج می‌شودکه در زبان فارسی بهش می‌گن سقز.