پتله پلو همدان

پتله پلو همدان

پتله پلو یا پلته پلو یکی از غذاهای محلی روستای در شهرستانه در تویسرکان در استان همدان است. این غذا بیشتر در زمستانها سرو می گردد.


همدان

همدان از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان همدانه که در دامنه‌ی کوه الوند قرار گرفته و اولین پایتختِ اولین سلسله‌ی پادشاهی در ایران یعنی مادها بوده.