آبشار گوکشان نکا

آبشار گوکشان نکا

آبشار گوکشان در شهرستان نکا، در استان مازندران واقع است.