بازار سنندج

بازار قدیمی سنندج یک بازار بزرگ در مرکز شهر سنندجه و برخلاف بسیاری از بازارهای سنتی ایران که به شکل خطی و در یک راسته ساخته شدن این بازار (با الهام از میدان نقش جهان اصفهان و بازارهای اطرافش) به شکل مستطیلی ساخته شده و وسطش سراهای مختلفی قرار گرفتن.