گلابتون دوزی

گلابتون دوزی از حرفه هاي سنتي و بومي سواحل و جزاير است. دوخت طرح هاي زيبا و منقش روي پارچه با نوارهاي طلايي گلابتون رو گلابتون دوزی میگن و براي تزيين و زيبايي لباس هاي زنانه و بيشتر روي روسري و شلوار محلي به کار میره.

نقوشي كه در این هنر بيشتر مورداستفاده قرار ميگيرد عبارت است از پيچك ترنج، گل ساعتي، نقش محرابي، گلهاي اسليمي، گلهاي ختائي، نقش بازوبندي، بته روحي، محرماتي يا ستوني، بته جقه­اي، سروچه و انواع گلها و گاهي تصوير افراد.

در حال حاضر گلابتون دوزی با الياف طلا يا نقره در ايران مرسوم و رايج نيست و گلابتون دوزان به جاي استفاده از الياف طلا يا نقره، از نخهايي كه داراي روكش فلزي زرد يا سفيد بوده و عمدتا در كشور پاكستان توليد مي­شه استفاده میکنن.

طرح اصلي از لباس هاي زنانه هند و بنگال گرفته شده و بيشتر مصرف محلي داره، اما در حال حاضر به خاطر دارا بودن پوشش محلي و راحتي در استفاده از آن، کم و بيش مورد توجه زنان بسیاری جاها قرار گرفته. ابزار کار گلابتون را قلاب، مواد، کپيه و چهارپايه (هاون چوبي) تشکيل مي دهند.