کاروانسراهای کرمان

کاروانسرا ترکیبی از دو کلمه‌ی کاروان /به معنای گروهی مسافر/ و سرای /به معنای خانه و مکان/ است.در دوران صفویه کاروانسراهای زیادی به دستور شاه عباس اول در جاده‌ی ابریشم احداث شدند که نمونه‌های بزرگ و مشهور آن را در مسیر کرمان به یزد می‌توانید مشاهده کنید. این کاروانسراها از جاذبه‌های گردشگری کرمان هستند که دیدن آنها خالی از لطف نیست.

کاروانسراها نقشی اساسی در بازسازی و احیای جاده‌ی ابریشم داشتند.

پلان کاروانسراها معمولاً مربع یا مستطیلی هستند، با یک ورودی برجسته عظیم و بلند، معمولاً ساده و بدون نقش، با دیوارهایی که گاهی اوقات بادگیرهایی در انتهای آن تعبیه شده است. یک دالان با طاق قوسی که مابین ورودی و حیاط داخلی قرار گرفته است، فضای کافی را برای جا دادن حیوانات بارکش فراهم ساخته است.