ژئوپارک قشم

ژئوپارک قشم در غرب این جزیره زیبا واقع شده که به عنوان اولین و تنها ژئو پارک خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ در یونسکو به ثبت رسید و ایران نیز به خاطر همین موضوع یکی از شش کشور صاحب ژئو پارک در قاره پهناور آسیا شناخته شد و امتیاز گرفت.

ژئوپارک منطقه‌ای است که در آن، میراث زمین شناختی آن ناحیه، با مدیریتی دقیق و دائمی حفظ و نگهداری میشه. با وسعت کافی که مرزهاش کاملا مشخص میشه و چندین پدیده بارز زمین‌شناسی در محدوده آن قرار گرفته باشه. این محدوده باید در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خودش نقش مؤثری داشته باشه. ژئوپارک ممکن است علاوه بر پدیده‌های زمین‌شناسی از آثار تاریخی، بوم‌شناسی، باستان‌شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشه.

ژئوپارک قشم به عنوان اولین ژئوپارک ایران یکى از منحصر به فردترین ژئوپارکهاى جهان هست که دلیل قرار گرفتن در کنار سواحل زیباى خلیج فارس و جنگل دریایى حرا، چندین پدیده بارز زمین شناسى را در خود جای داده و به پارک زمین شناسی ایران تبدیل شده.

زیباییهای این ژئوپارک بی‌شمارند مثل مجسمه های طبیعی و نقش برجسته های پراکنده، چین خوردگی ها و کوه های شگفت آور، ستون های حاصل از عوامل فرسایش، برجستگی ها و فرورفتگی های به وجود آمده از هوازدگی، کوهسرها و هیکل های که به دست هنرمند طبیعت پدید آمده، و بسیاری پدیده های زمین شناسی نادر و بی مانند

ژئوپارک قشم چندین سایت اصلی داره که عبارتند از: بام قشم، تنگه چاهکوه، دره تندیس‌ها، دره ستاره افتاده، کاسه سلخ، دره شور، دولاب، کورکوراکوه و تنگ عالى