پاپریکا و ادویه جات

بخاطر نوع غذاهایی که در استان خوزستان و خصوصا اهواز درست میشه کلی ادویه خوشمزه برای درست کردن غذاهای هندی و لبنانی و پاکستانی هست.

البته معروفترین ادویه اهواز رو پاپریکا می دونن، یه فلفل که علاوه بر تندی مزه خیلی خوبی داره.

این ادویه ها می تونه یه عطر و مزه جدید به غذاها خصوصا غذاهای دریایی بده تا حتی کسایی که از غذاهای دریایی متنفرن رو به پای سفره بکشونه.