مقبره فردوسی

این همان جایی است که بزرگترین شاعر فارسی‌گوی دفن شده است و به همین دلیل یکی از جاذبه‌های گردشگی مشهد و خراسان رضوی است که سالان علاقه‌مندان به ادب پارسی و فردوسی بزرگ را به اینجا می‌کشاند تا یادی بکنند از تلاش‌های این مرد فرزانه در حفظ زبان فارسی و سرودن اثری که در تاریخ ماندگار شد.

فردوسی شاهنامه را سرود و شاهنامه از لحاظ مختلف باارزش‌ترین متن تاریخ زبان فارسی است.

پیکر فردوسی را به دلیل شیعه بودن فردوسی به گورستان راه ندادند و به‌ناچار او را در باغ خودش درون شهر توس، یکی از تاریخی‌ترین شهرهای ایران، به خاک سپردند. مقبره‌ی فردوسی در دوره‌های مختلف شامل کش‌وقوس‌های فراوانی بوده است و بارها بازسازی و تخریب شده است ولی بنای کنونی مقبره در دوران حکومت پهلوی طراحی و ساخته شد.