لاله گردانی قم

بارگاه متبرک حضرت معصومه در شهر قم از جایگاه زیادی در بین مسلمانان جهان دارد .مازاد برآن زیبایی بارگاه چشم را خیره میکند و درآن میان خدام حرم تغییر شیفت خود را لایق با معنویت حرم مطهر انجام میدهند.

مراسم لاله گردانی یا شمعدان گردانی حرم حضرت معصومه (س) از جمله مراسم زیبا و دیدنی است که توسط خادمان حرم انجام می شود.
این مراسم مخصوص تغییر کشیک خادمان حرم است. به همین دلیل هفت عدد شمعدان که درون هر یک از آن ها یک شمع روشن است، بین دو ردیف خادم که لباس هم شکل دارند، قرار می گیرد. آن ها چوب پر های خود را روی زمین درجلوی خود می نهند.
در این هنگام یکی از مردانی که در جلوی صف ایستاده در ایوان طلا، (یکی از بخش های مجموعه حرم حضرت معصومه) رو به حرم شروع به خواندن خطبه می کند. این مراسم هر روز در دو نوبت انجام می شود.
خادمان هنگامی که نوبت کشیک آن ها پایان می یابد، در این صف قرار می گیرند. بعد از پایان خطابه، یک نفر شمعدان را برمی دارد، می بوسد و به نفر دیگری که کار را آغاز می کند، تحویل می دهد.

لاله گردانی قم مراسم معنوی دربین خدام حرم

مراسم لاله گردانی یا همان شعمدان گردانی به روش زیر است :

هفت شمعدان که درون هر یک شمعى روشن است بین دو ردیف خادمان قرار مى‌گیرد. آنها چوب پرهاى خود را روى زمین در جلوى خود مى‌نهند.
یکى از مردان جلوى صف در ایوان طلا، رو به حرم شروع به خواندن خطبه مى‌کند. این مراسم روزى دو نوبت در ساعت ۵/۷ صبح و ۵/۷ بعد از ظهر انجام مى‌شود.
پس از پایان خطابه یک نفر شمعدان را بر مى‌دارد، مى‌بوسد و به نفر دیگرى که کار را آغاز مى‌کند تحویل مى‌دهد. سپس چوب‌پرهاى خود را برمى‌دارد و مراسم خاتمه مى‌یابد. کسى که شمعدان به‌دست دارد، کار خود و وظایف خود را درحرم را شروع مى‌کند.