غار قلعه کرد

غار قلعه کرد واقع در روستای قلعه کرد در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر قزوین بعد از شهر آبگرم می باشد. قار به صورت عمودی و متعلق به دوره الیگومیوسن و دوران سوم زمین شناسی ک قدمت آن را ۴میلیون سال تخمین زده اند.

دهانه این غار به شکل نیم دایره و به سمت جنوب شرقی است و ارتفاع آن حدود ۸ متر و عرض آن ۹ متر است. این غار با یک راهرو به دهانه چاهی که عمود بر دهلیز اصلی است، منتهی می شود و پس از عبور از ورودی این چاه، به فضایی که دارای ستون های قطور استالاکتیت و استالاگمیت در رنگ های مختلف است، می رسد.

تالار اصلی غار به دهلیزها و شاخه های فرعی منتهی می شود که خود شاهکاری از طبیعت است و آویزه های آهکی بعضی از قسمت های آن از سقف تا کف غار کشیده شده است. در کف غار نیز حوضچه های کوچک آب تشکیل شده که سنگ های سفید آهکی زیبای آن، توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. بر روی دیواره های این غار نقاشی های دیواری دیده می شود که نشان دهنده این مطلب است که این غار در گذشته محل زندگی انسان های اولیه بوده است.

برخی از مشحصات دیگر غار:

خفاش و برخی حشرات ریز جانوارن غار و سفال نیز از مردم قبل ک در اینجا زندگی می کردند در غار به جا مانده است .
دهانه غار نسبتاً بزرگ است و در حدود ۱۵ متر طول و ۱۰ متر ارتفاع دارد . از دهانه غار به سمت داخل کم کم راهرو باریک شده تا جایی که مجبور میشوید به حالت خزیدن در این راهرو حرکت کنید . بعد از حدود ۲۰ متر راهرو عریض شده و به تالار چاه می رسید . در ادامه یک طنابچه را دور یک سنگ آهکی سوراخ شده بلوک باید بست و فرودی به ارتفاع ۱۲ متر که کاملاً در فضا می باشد انجام داد. در پایین فرود وارد تالار اصلی غار می شویم .

طبق نقشه غار راهروهای پیچ در پیچ زیادی دارد .ولی تالار اصلی بزرگترین و زیباترین آن است. گربه روهای کوچکی هم در سر راه دارد.

 


دسترسی به غار قلعه کرد

استان قزوین، آبگرم، دو راهی آبگرم به سمت غرب حصار ولی عصر، روستای علی آباد، روستای قلعه کرد، یک و نیم کیلومتری جنوب غربی روستای قلعه کرد