صنایع دستی اصفهان

با گشت و گذار اطراف میدان نقش جهان متوجه خواهید شد که با فضایی سرشار از صنعت‌گران و هنرمندانِ صنایع دستی روبرو هستید. صدای تق و توقِ چکش مسگرها روی آثار هنری‌شان و تابلوفرش‌هایی با جزئیات و نقش‌ونگارهای فراوان در اصفهان انتظار شما را می‌کشد.

صنايع دستی اصفهان پرچمدار هنر ايرانی

صنايع دستی اصفهان در طول قرن های متمادی به عنوان نماينده هنر اصيل قوم ايرانی در جهان معرفی شده است. آثار تحسین‌برانگیزِ قالی‌بافی، قلمکارسازی، خاتم‌سازی، منبت‌کاری، و نمدمالی گواه بر این مدعاست.