خانه‌ی طباطبایی‌ها

خانه‌ی طباطبایی‌ها از دیگر شاهکارهای معماری کاشان و خانه‌ای از جنس آرامش است. این بنا را یک تاجر بزرگ فرش در عصر صفویه ساخت. نکته‌ی جالب در مورد این بنا این است که به خاطر پاییندی‌ صاحب‌خانه به اعتقادات دینی و اسلامی، خانه‌ی طباطبایی‌ها از نوعی حجاب برخوردار است. یعنی فضای داخلی خانه از خارج قابل رویت نیست و دالان‌ها با شکستگی‌های فراوان به شما اجازه نمی‌دهند اندورنی خانه را ببینید.

خانه‌ی طباطبایی‌ها، خانه‌ای از جنس آرامش و امنیت.

ولی به محض اینکه وارد این خانه و حیاط آن می‌شوید آرامش خاصی شما را فرا می‌گیرد. عاشق ماهی‌های قرمز درون حوض‌های آن خواهید شد. نقاشی‌ها و گچ‌بری‌های آن که زیر نظر استادان نقاشی تاریخ ایران خلق شده اند شما را مجذوب خود خواهد. آینه‌کاری‌ها و شیشه‌های رنگارنگ این بنا و رقص آن با نور کویری آفتاب فضایی به یادماندنی را پیش رویتان ایجاد خواهد کرد.