موزه آستان قدس رضوی

موزه آستان قدس یکی از بزرگترین مجموعه‌های موزه‌ای ایران است که میزبان آثار گرانبها و جالبی از دوره‌های مختلف تاریخی است. بخش زیادی از آثار موجود در این موزه توسط واقفان به آستان قدس اهدا شده است. گنجینه‌های این موزه بسیار متنوع است و شامل گنجینه‌ی حرم رضوی، تمبر و اسکناس، نجوم و ساعت، سلاح‌های گرم و سرد، ظروف، هنرهای تجسمی، صدف و حلزون‌های دریایی، فرش، سکه و مدال‌هایی از قهرمان‌های ملی است.

بیش از یک میلیون نفر در سال از این موزه دیدن می‌کنند.

بناهای تاریخی این موزه جلوه‌گر شش قرن تزئینات و معماری دوره اسلامی است. جالب است بدانید که این موزه هم توسط آندره گدار معمار برجسته‌ی موزه‌ها طراحی شده است که پیشتر موزه‌ی آذربایجان هم طراحی کرده بود.