حقوق قانونی خود را در هنگام تأخیر و کنسلی پرواز بدانیم.

تأخیر و کنسلی پرواز در خطوط هوایی امری عادی شده است.
تأخیر و کنسلی پرواز در خطوط هوایی امری عادی شده است.

آیا پرواز خانوادگی شما تأخیر دارد یا کنسل شده است و شما علت آن را نمی‌دانید؟ آیا در صورت تأخیر و کنسلی پرواز شرکت هواپیمایی خود را موظف به بازپرداخت هزینه‌ی بلیط کرده است؟ آیا در صورت تأخیر خطوط هوایی تخفیف‌هایی برای پرواز آینده‌ی شما در نظر گرفته است؟ و یا هتلی را برای اقامت شب شما مشخص کرده است؟ آیا در صورت تأخیر و کنسلی پرواز شرکت هواپیمایی وعده داده که در آینده پروازی رایگان برای شما در نظر خواهد گرفت؟ اینها وظایفی است که شرکت هواپیمایی در قبال شما به عنوان مسافر برعهده دارد. شما نیز باید از حقوق خود آگاه باشید تا در صورت بروز تأخیر و کنسلی پرواز کمتر آزار ببینید.

بی‌نظمی‌های خطوط هوایی در تأخیر و کنسلی پرواز و نپذیرفتن شرکت‌های هواپیمایی

خطوط هوایی هیچ گاه برنامه‌ی پرواز خود را تضمین نمی‌کنند. در عوض آنها به خود حق می‌دهند که زمان پرواز را تغییر دهند و برای این موضوع دلایل و توجیه‌های متفاوتی می‌تراشند.  به طور کلی، اگر تأخیر و کنسلی پرواز دلایلی به غیر از خرابی هواپیما و یا مشکلات کنترلی داشته باشد، آنها وعده‌ای برای جبران خسارت نمی‌دهند. شرکت‌های هواپیمایی ادعا می‌کنند اگر تغییرات جوی نظیر باد و باران‌های شدید یا اعتصاب‌های اتحادیه هواپیمایی‌ها سبب تأخیر و کنسلی پرواز شود، آنها مسئول نیستند. آنها می‌گویند جبران شود پرداخت جریمه‌ی تأخیر و کنسلی تنها در صورتی انجام می‌شود که شرکت هواپیمایی قادر به پیشگیری آن بوده باشد. مشکلاتی مانند تعمیر نشدن به موقع هواپیما و یا نبود تجهیزات یا تعداد اندک کارکنان و ناکارآمد بودن ایشان.

نبود قوانین یکسان در خطوط هوایی برای مواجهه با  تأخیر و کنسلی پرواز

برای حل این مشکل پاسخ مستقیم و یکسانی وجود ندارد. مشکل اساسی این است که هر خط هوایی قانون خود را برای مواجهه با مسأله‌ی تأخیر و کنسلی پرواز دارد. بنابراین یک راهکار جهانی و همه‌گیر برای حل این مشکل وجود ندارد. به طور کلی، تخصیص تعهدات خدمات مشتری و قراردادهای حمل و نقل در شرکت‌های هواپیمایی آسان نیست. علاوه بر این پرسنل شرکت‌های هواپیمایی نیز همیشه جزئیات خط مشی‌های رؤسای خود را نمی‌دانند.

نبود خط‌مشی‌های قانونی و نقایص کار شرکت‌های هواپیمایی در زمان تأخیر و کنسلی پرواز

خوشبختانه، به لطف راهنمایی‌های سایت خرید و فروش بلیط ایرفیرواچداگ حقوق مسافران هوایی و بی‌مسئولیتی شرکت‌ها تا اندازه‌ای مشخص شده است. در این سایت به وضوح خط‌مشی‌های شرکت هواپیمایی و نقایص کار آنها و هم‌چنین وظایفشان در قبال مسافران را به زبان ساده‌ی انگلیسی توضیح داده شده است. وظایفی که معمولاً آنها را انجام نمی‌دهند و به آنها تعهد ندارند.

توجه به یکی از نقایص بسیار جالب توجه است: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی به مسافران خود وعده‌هایی می‌دهند. وعده‌هایی از این دست که در صورت کنسلی پرواز اطلاعات مسافر را برای پرواز بعدی ذخیره خواهند کرد. این بدان معنی است که برای ایشان جایی در پرواز بعدی رزرو خواهند نمود و البته به ایشان اطلاع خواهند داد. اما شرکت‌های هواپیمایی اندکی این کار را برای مسافرین انجام می‌دهند. در حقیقت آنها باید به شما اطلاع  بدهند که جای خالی در پرواز بعدی وجود دارد. اما غالباً این‌گونه است که شما عجله دارید و می‌خواهید زودتر به مقصد برسید. از آنها نیز خبری نیست. بنابراین شما ناگزیر به تماس گرفتن و درخواست بلیط می‌شوید. باز هم در نهایت این شما هستید که از آنها می‌خواهید که برایتان جا رزور کنند.

مسافران سرگردان در فرودگاه به دلیل تأخیر و کنسلی پرواز
مسافران سرگردان در فرودگاه به دلیل تأخیر و کنسلی پرواز

قوانین خط هوایی دلتا در زمان تأخیر و کنسلی پرواز اگر مسافر درخواست بازپس گرفتن پولش را بکند.

ظلم به مسافر و قانون‌های ناعادلانه به عنوان مثال در خطوط هوایی دلتا دیده می‌شود. قانونی برای تأخیر زمانی که هواپیماهای شرکت هواپیمایی دلتا دچار تأخیر شوند، نوشته شده است. مطابق این قانون اگر پرواز به عقب بیفتد و یا مسافران بیش از 90 دقیقه معطل شوند، شرکت موظف به حمایت از مسافر است. بدین صورت که در صورت درخواست مسافر، بخشی از پول بلیط به او بازپس داده می‌شود.

در حقیقت این مسافر است که ضرر کرده، معطل شده است و از سفرش جا مانده است. اما او نمی‌تواند تمام پول بلیط خریداری شده را باز پس بگیرد. در این حال شرکت هواپیمایی به او وعده می‌دهد که مبلغ استفاده نشده‌ی بلیط و هزینه‌های اضافی‌ای را به او پس خواهد داد.

قوانین خط هوایی دلتا در زمان تأخیر و کنسلی پرواز اگر مسافر درخواست بلیط دیگری را بکند.

اما حالت دومی نیز وجود دارد و آن وقتی است که مسافر قصد بازپس گرفتن پول بلیطش را ندارد. دلتا به مسافر وعده‌ی پرواز بعدی خود را خواهد داد. در بخشی از  هواپیما و کلاس خدماتی که بلیط خریداری شده متعلق به آن است. مثلن فرست کلاس، بیزینس کلاس و …. هم‌چنین به صلاحدید شرکت هواپیمایی دلتا و در صورت پذیرش مسافر این شرکت سفری زمینی را برای مسافر ترتیب می‌دهد! یا اگر مسافر بپذیرد، دلتا یک کلاس پایین‌تر در هواپیما به مسافر پیشنهاد داده و ما به تفاوت قیمت بلیط را به او پس می‌دهد. اما اگر در پرواز فقط کلاس‌های بالاتر در هواپیما جا داشته باشند، موضوع فرق می‌کند. در این صورت دلتا مسافر را مجبور می‌کند که با توجه به سیاست اولویت ارتقاء کلاس، ما به تفاوت قیمت بلیط را بپردازد.

به خوبی مشاهده می‌شود که در تمامی این شرایط مسافر متضرر خواهد بود. چه در صورتی که ناگزیر به انتخاب سفر زمینی شود و چه هنگامی که کلاس پرواز خود را تغییر دهد. کسی که مجبور می‌شود کلاس پرواز خود را پایین بیاورد، شرایط مطلوب پرواز را نخواهد داشت و در مورد برعکس، ناگزیر به پرداخت هزینه‌ی اضافی خواهد شد. در هر صورت در زمان بروز تأخیر و کنسلی پرواز حقوق مسافران به خوبی رعایت نمی‌شود.