روستای زیبا و ییلاقی گیشیگان در 30 کیلومتری راین و در محدوده ای قرار دارد که روستاهای حسین آباد، گروه و عنبرونک، بخشی از دیدنی های آن محسوب می گردند. رودخانه گیشیگان که از ارتفاعات قله سرمشک سرچشمه می گیرد. در مسیرهای بالادست رودخانه در نقطه ای که اختلاف ارتفاع، ریزش عمومی 7 متری آب را شکل می دهد. صدای خروش آبشار، طراوت دل چسبی به این بخش از گیشیگان می بخشد و این بهانه ای برای دلپذیر نمودن این ییلاق زیبا است. دسترسی به این روستا از طریق جاده کرمان، راین به درب بهشت، سه راهی عنبرونک و سپس روستای گیشیگان امکانپذیر است.

آبشار گیشیگان در استان کرمان واقع است. روستای زیبا و ییلاقی گیشیگان در 30 کیلومتری راین و در محدوده ای قرار دارد که روستاهای حسین آباد، گروه و عنبرونک، بخشی از دیدنی های آن محسوب می گردند. رودخانه گیشیگان که از ارتفاعات قله سرمشک سرچشمه می گیرد. در مسیرهای بالادست رودخانه در نقطه ای که اختلاف ارتفاع، ریزش عمومی 7 متری آب را شکل می دهد. صدای خروش آبشار، طراوت دل چسبی به این بخش از گیشیگان می بخشد و این بهانه ای برای دلپذیر نمودن این ییلاق زیبا است. دسترسی به این روستا از طریق جاده کرمان، راین به درب بهشت، سه راهی عنبرونک و سپس روستای گیشیگان امکانپذیر است.


روستای گیشیگان

گیشیگان یکی از روستاهای بخش راین در جنوب غربی کرمان است که در دل طبیعت سرسبز آرمیده است. این روستا از مرکز شهر راین 30 کیلومتر فاصله دارد و دارای چشمه دائمی، آب لوله کشی، برق، جاده آسفالته، مدرسه و مرکز مخابرات میباشد. شغل اصلی ساکنان روستا کشاورزی و محصول عمده آنها گردو و باغات میوه است. البته برخی خانواده ها با داشتن تعداد محدودی گاو، شیر و ماست مورد نیاز محل را تأمین مینمایند.